Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

40-050 Katowice
ul. Gen. J. Zajączka 6

 

  

Swą sprawność fizyczną doskonalimy w nowo wybudowanej, w pełni wyposażonej

 i nowoczesnej  sali gimnastycznej.

Projekt adaptacji pomieszczeń na salę zajęć ruchowych był współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013.

 

 

Ponadto posiadamy również nieco mniejszą salę do ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych.

 

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!