Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

40-050 Katowice
ul. Gen. J. Zajączka 6

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Rekrutacja do naszego przedszkola  na rok szkolny 2021/22

będzie trwała od 12 marca 2021r. od godziny 11:00 do 24 marca 2021r. do godziny 15:00.

zgodnie z
ZARZĄDZENIEM NR 1436/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 26 stycznia 2021 r.
https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12158/1436-2021a.pdf

Strona do logowania dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola:

https://katowice.formico.pl

Harmonogram rekrutacji

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!