Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

40-050 Katowice
ul. Gen. J. Zajączka 6

 

 

 

 

 

Opłaty

 

Opłaty za przedszkole

Stawki żywieniowe:
Opłata za trzy posiłki dziennie wynosi 6,00 zł/dzień
Opłata za dwa posiłki dziennie wynosi 4,50 zł/dzień

Opłaty za dodatkowe godziny:
Należność za każdą rozpoczętą godzinę, poza realizacją sześciu godzin bezpłatnej podstawy programowej wynosi 1,00 zł ( w przypadku drugiego dziecka uczęszczającego do przedszkola stawka za dodatkową godzinę wynosi 0,65 zł, w przypadku trzeciego i kolejnego dziecka należność ta nie jest pobierana) .

Dzieci sześcioletnie, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

są zwolnione z opłat za pobyt poza czasem realizacji podstawy programowej.


Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!