Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

40-050 Katowice
ul. Gen. J. Zajączka 6

Wyszukaj:

Sposób i zasady udostępniania danych

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna zgłosić się na piśmie do dyrektora.
Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście u w/w osoby.
Dane podlegające ochronie :
- dane osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolu,
- dane osobowe dzieci i ich rodziców,
- wynagrodzenie pracowników,
- orzeczenia, opinie/informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych
- dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza udostępniana organowi prowadzącemu i nadzorującemu przedszkole

 

Udostępniający: Iwona Syposz
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 02.09.2019r.

Czas udostępnienia: 02.09.2019r.

 

 

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!