Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

40-050 Katowice
ul. Gen. J. Zajączka 6

Wyszukaj:

Majątek przedszkola:
 
Przedszkole jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice.

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

Przedszkole dysponuje powierzoną w trwały zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Katowice

 (Uchwała nr 1368/97  Zarządu Miast Katowice z dnia 18.07.1997 r.  Decyzja Nr GGM.7222/1/2/96 w sprawie nieodpłatnego oddania w zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem  przedszkola położonej w Katowicach  przy ul. Gen. J. Zajączka 6 na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Katowicach).
Powierzona w nieodpłatny zarząd nieruchomość to:

działki  o powierzchni 2398m2 (teren pod obiektami budowlanymi- 802m2, plac zabaw- 1596m2. Działki o numerach 37 i 84 wpisane do księgi wieczystej nr KN27484).
budynek 4 kondygnacyjny – 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna o powierzchni użytkowej 717,9 m2 i kubaturze 2180,7m3.

  

011 Środki trwałe 2 060 784,10 zł
013 Pozostałe środki trwałe     356 642,23zł
014 Księgozbiór         3 895,52zł
021 Pozostałe wartości niematerialne i prawne          1 108, 00zł


(dane na koniec 2018r.)

 

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 zostało umieszczone

 w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

Strona internetowa: https://cuwkatowice.bip.gov.pl

 

Udostępniający: Iwona Syposz
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 02.09.2019r.

Czas udostępnienia: 02.09.2019r.

 

 

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!