Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

40-050 Katowice
ul. Gen. J. Zajączka 6

Wyszukaj:

Kontrole:

KONTROLE 2018/19

1. Referat Nadzoru i Ewidencji Publicznych i Niepublicznych Jednostek Oświatowych

   UM Katowice

   - Przygotowanie placówki do rozpoczęcia roku szkolnego- bez zaleceń.

2. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

  - Ocena stanu sanitarnego przedszkola- bez zaleceń.

  - Ocena prawidłowości sporządzanych  jadłospisów.

Udostępniający: Iwona Syposz
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 02.09.2019r.

Czas udostępnienia: 02.09.2019r.

 

 

KONTROLE 2017/18

Brak

 

Udostępniający: Iwona Syposz
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 02.09.2019r.

Czas udostępnienia: 02.09.2019r.

 

 

KONTROLE 2016/2017

1. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
- Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Bez zaleceń.

2. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
- Kontrola sanitarna pomieszczeń kuchennych. Bez zaleceń.

KONTROLE 2014/2015

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 - Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Bez zaleceń.

2. Urząd Miasta Katowice:

- Organizacja zajęć dodatkowych opłacanych z dotacji. Bez zaleceń.

3. Śląskie Kuratorium Oświaty - Ewaluacja problemowa:
• Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
• Dzieci są aktywne.
• Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji.
4. Śląskie Kuratorium Oświaty – przedstawienie wyników i wniosków z ewaluacji problemowej.
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny :
- Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Bez zaleceń.
6. Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice – skuteczność nadzoru oraz procedur                      postępowania przy realizacji remontów w Jednostkach Oświatowych Miasta Katowice

 

KONTROLE 2013/2014
1. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
- Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Bez zaleceń.
2. Państwowa Inspekcja Pracy:
- Legalność zatrudnienia. Bez zaleceń.

KONTROLE 2012/2013
1. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
- Ocena stanu sanitarnego pionu żywieniowego. Bez zaleceń.
- Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych w placówce, działalność oświatowo-zdrowotna                                 i promocja zdrowia.
- Projekt „Zdrowy przedszkolak”.
2. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
- Ocena stanu sanitarnego pionu żywieniowego. Bez zaleceń.
- Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Bez zaleceń.

KONTROLE 2011/2012
1. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
- Ocena stanu sanitarnego pionu żywieniowego. Bez zaleceń.
2. Kuratorium Oświaty w Katowicach:
- Ocena pracy dyrektora.

KONTROLE 2010/2011
1. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
- Ocena warunków higienicznych i zdrowotnych celem wydania opinii sanitarnej. Bez zaleceń.
- Ocena stanu sanitarnego z klasyfikacją. Bez zaleceń.
2. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
- Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń. Bez zaleceń.
3. Kuratorium Oświaty w Katowicach:
- Obserwacja podczas Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans                               na stopień nauczyciela kontraktowego.

 

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!