Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

40-050 Katowice
ul. Gen. J. Zajączka 6

Wyszukaj:

 

Udostępniający: Iwona Syposz
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
 

Rodzaj akcji Data Zakres informacji Autor
Zaktualizowano 06.04.2020r. Statut MP5 Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Zmodyfikowano 07.09.2019r. Majątek przedszkola Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Dodano 02.09.2019r. Informacje o przedszkolu Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Dodano 02.09.2019r. Redakcja BIP Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Dodano 02.09.2019r. Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Dodano 02.09.2019r. Statut Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Zmodyfikowano dane 02.09.2019r. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Zmiana danych 02.09.2019r. Zasady odpłatności- aktualizacja podstawy prawnej Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Dodano 02.09.2019r. Majątek przedszkola Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Dodano 02.09.2019r. Kontrole Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Zmiana danych 02.09.2019r. Regulamin ZFŚS Miejskiego Przedszkola nr 5 w Katowicach- dodanie aktualnego dokumentu Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Dodano 02.09.2019r. Rejestry ewidencje, archiwa Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Dodano 02.09.2019r. Sposób i zasady udostępniania danych Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Zmiana danych 02.09.2019r. Sposób załatwiania spraw- rozszerzenie informacji Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Dodano 02.09.2019r. Dostęp do informacji publicznych nieudostępnionych w BIP Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Dodano 02.09.2019r. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Dodano 02.09.2019r. Ponowne wykorzystywanie informacji  sektora publicznego Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Dodano 27.08.2019r. Oferty pracy- Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
- referent w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach
Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Dodano 21.08.2019r. Oferty pracy- listę kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: samodzielny referent
z dnia 01.08.2019r.
Iwona Syposz- redaktor BIP MP5
Dodano 01.08.2019r. Oferty pracy- ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny referent Iwona Syposz- redaktor BIP MP5

 

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!