Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

40-050 Katowice
ul. Gen. J. Zajączka 6

 

 

 

 

2014/2015

 

 

 

 

Na przełomie października i listopada nasze przedszkole brało udział w dwóch akcjach

organizowanych przez MEN:

akcji "Szkoła pamięta" i akcji "Szkoła do hymnu".

W ramach akcji "Szkoła pamięta"- której celem jest upamiętnienie ważnych rocznic

i postaci historycznych dzieci z grup najstarszych oglądały prezentację multimedialną

pt. "Nasz bohater- Wojciech Korfanty" .

W ramach akcji "Szkoła do hymnu" dzieci ze wszystkich grup

w dniu 10 listopada o godzinie 11:11 odśpiewały hymn Polski.

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!