Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

40-050 Katowice
ul. Gen. J. Zajączka 6

 

                                   

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

Szanowni Państwo

Rekrutacja do naszego przedszkola  na rok szkolny 2021/22

będzie trwała od 12 marca 2021r. od godziny 11:00 do 24 marca 2021r. do godziny 15:00.

zgodnie z
ZARZĄDZENIEM NR 1436/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 26 stycznia 2021 r.

https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12158/1436-2021a.pdf

Strona do logowania dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola:

https://katowice.formico.pl

Więcej informacji w zakładce O naszym przedszkolu/Rekrutacja.

https://www.mp5katowice.pl/O%20naszym%20przedszkolu%20Rekrutacja.htm

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

WESPRZYJ PRZEDSZKOLE SWOJEGO DZIECKA I PRZEKAŻ 1 % PODATKU :):):):):)

Szanowni Państwo

Wesprzyjcie Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach przekazując nam 1% swojego podatku.

Pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych

z których będą korzystały Państwa dzieci.

Aby przekazać nam 1 % swojego podatku wystarczy w formularzu PIT wpisać:

 numer KRS: 0000270261  a w polu cel szczegółowy wpisać MP5 Katowice 4931

Z góry dziękujemy!!!

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

Szanowni Państwo

W  celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa dzieci i pracowników przedszkola w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach

 obowiązuje  Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego która określa organizację, sposoby zapobiegania

zakażeniu COVID-19 i schematy postępowania w przypadku  ewentualnego zachorowania dziecka lub pracownika.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą.

(procedura do pobrania)   (oświadczenie)

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

Nasze przedszkole uczestniczy w Kampanii społecznej i edukacyjnej

w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego „RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ”

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!