Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

40-050 Katowice
ul. Gen. J. Zajączka 6

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

rozpoczyna się 12.03.2019r. o godz. 8:00.

Link do strony dla rodziców: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

ZARZĄDZENIE NR 116/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania

przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,

 a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych,

 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,

 i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

/pobierz zarządzenie/

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!