Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

40-050 Katowice
ul. Gen. J. Zajączka 6

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Link do strony dla rodziców: https://katowice.nabory.pl/

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. (plik Rozporządzenia do pobrania)

wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej placówki.

Poniżej publikujemy zatem listę dzieci zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Katowicach na rok szkolny 2020/21

Lista osób zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 5

 Rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola w procesie rekrutacji ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka

 do placówki gdzie zostało zakwalifikowane w terminie od 20 kwietnia 2020 r. od godziny 09.00 do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00.

 Z uwagi na zagrożenie związane rozprzestrzenianiem się koronowirusa potwierdzenie woli odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie,

za pośrednictwem systemu NABO. W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji „Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola  w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca.

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

ZARZĄDZENIE NR 783/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego,

klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych,

klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów

 branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty

 niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

/pobierz zarządzenie/

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!