Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

40-050 Katowice
ul. Gen. J. Zajączka 6

 

                                   

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

Szanowni Państwo

Z dniem 1 czerwca 2020r. stacjonarne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach zostają odwieszone.

W  celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa dzieci i pracowników przedszkola w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach

 obowiązuje  Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego która określa organizację, sposoby zapobiegania

zakażeniu COVID-19 i schematy postępowania w przypadku  ewentualnego zachorowania dziecka lub pracownika.

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą, wydrukowanie oświadczeń i  ich podpisanie

(oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do procedury i oświadczenia zamieszczonego w odrębnym pliku)

Przyniesienie podpisanych oświadczeń warunkuje możliwość zadeklarowanego powrotu  dziecka do przedszkola.

Oświadczenia podpisują oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

(procedura do pobrania) (oświadczenie)

W związku z tym, iż nie wszystkie dzieci będą mogły uczęszczać do przedszkola, a zajęcia dydaktyczne

nie będą prowadzone w nauczaniu stacjonarnym nasze przedszkole prowadzi nadal kształcenie na odległość.

(Kształcenie na odległość)

Zapraszamy :)

 

Dyżur wakacyjny!!

Informujemy, że Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Państwem na zebraniu organizacyjnym,

 planuje przerwę wakacyjną w celu wykonania niezbędnych czynności remontowych i zapewnienia możliwości wzięcia urlopu pracownikom

w okresie od 1 do 14 sierpnia 2020r. W tym okresie placówka pozostanie zamknięta.

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach będzie pełniło dyżur wakacyjny dla naszych przedszkolaków w okresie

od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. i od 17.08.2020r. do 31.08.2020r.
Prosimy o zadeklarowanie obecności dzieci podczas dyżuru.

Deklarując pobyt dziecka w przedszkolu należy podać dokładny jego termin (od kiedy do kiedy)

oraz godziny pobytu dziecka w przedszkolu.
Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną ilość miejsc w przedszkolu jest ograniczona,

 dlatego prosimy o dokładne przemyślenie swojej decyzji i zapisanie dziecka tylko w sytuacji, gdy jest taka konieczność.

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie, pod numerem 32 251 47 26

 od 25.05.2020r. do 29.05.2020 r. w godzinach 8-15.

Szanowni Państwo
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2

Zakład Fizjoterapii Śląski Uniwersytetu Medycznego w Katowicach chce zbadać poziom aktywności fizycznej

 i korzystanie z urządzeń elektronicznych Państwa dzieci w czasie ograniczeń spowodowanych pandemią Covid-19.

Ankieta prowadzona jest w ramach wieloletniej współpracy naukowej w programie profilaktycznym "Mój zdrowy kręgosłup"

obejmującym przedszkolaków w Katowicach.

 Ankieta jest dobrowolna i anonimowa a wyniki posłużą opracowaniom statystycznym i naukowym celem zapoznania się

 z aktualną sytuacją. Na podstawie wyników planuje się opracowanie odpowiedniego rozwiązania praktycznego

 dla najmłodszych. Badania uzyskały opinię Komisji Bioetycznej.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1X8EdkRAXLvR9Kz7We-M0pCE3aD8JmTmH0g3u4mkjv9o/viewform?edit_requested=true

 

Rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021

(więcej informacji w zakładce: O naszym przedszkolu/Rekrutacja)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. (plik Rozporządzenia do pobrania)

wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list  podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej placówki.

Poniżej publikujemy zatem listę dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Katowicach na rok szkolny 2020/21

Lista dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

Cel i założenia kampanii

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego,

w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów

 w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Chcesz sprawdzić jakość powietrze w dniu dzisiejszym? Kliknij na link znajdujący się poniżej:

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

Nasze przedszkole uczestniczy w Kampanii społecznej i edukacyjnej

w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego „RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ”

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!