Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

40-050 Katowice
ul. Gen. J. Zajączka 6

 

                                   

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

Szanowni Państwo

       W związku z zagrożeniem COVID-19, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa

 i Państwa dzieci zajęcia w przedszkolu są zawieszone do 10 kwietnia 2020r.

 W związku z zawieszeniem zajęć nasze przedszkole prowadzi kształcenie na odległość.

W kąciku dla rodzica znajdziecie Państwo wiersze, piosenki, prezentacje, puzzle,
oraz karty pracy przygotowane przez nauczycieli poszczególnych grup,
które odpowiadają treściom realizowanych przez nas programów.
 

Warto zatem zaglądać do kącika rodzica codziennie :).

(link do kącika rodzica)

 

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

Rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 jest prowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego przez stronę

https://katowice.nabory.pl/

(więcej informacji w zakładce: O naszym przedszkolu/Rekrutacja)

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa,

 zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do przedszkola pocztą.

Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do przedszkola

 decyduje data stempla pocztowego.

Istnieje również możliwość przekazania wydrukowanego wniosku poprzez włożenie podpisanego wniosku

 wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie przedszkola,

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką

lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy: mp5katowice@op.pl

(w tytule wiadomości proszę wpisać: Rekrutacja- wniosek).

Jednocześnie informuję, że decyzją Prezydenta Miasta Katowice wydłuża się termin składania wniosku

dla rekrutacji przedszkolnej z 27 marca 2020 roku do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00

(Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 838/2020 z dnia 18 marca 2020 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego)

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

 

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, na rok szkolny 2020/2021,

 został uruchomiony w poniedziałek 23 marca i odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego

 pod adresem: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl/


Na zgłoszenie/rekrutację dziecka, i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego zgłoszenia/wniosku

rodzic ma czas do 3 kwietnia b.r. do godz. 15:00.
 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku,

 istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag

co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

 

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

Cel i założenia kampanii

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego,

w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów

 w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Chcesz sprawdzić jakość powietrze w dniu dzisiejszym? Kliknij na link znajdujący się poniżej:

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

Nasze przedszkole uczestniczy w Kampanii społecznej i edukacyjnej

w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego „RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ”

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!